Zum Inhalt springen

Orchestre HMR

Den Orchester HMR ass de groussen Orchester vun der Harmonie Municipale Rëmeleng. Dirigent ass de Mertz Christophe.

Mir prouwen all Méindes owes ab 19.45 Auer an eisem Proufsall (1, rue du Parc zu Rëmeleng).

L’orchestre HMR est le „grand“ orchestre de l’Harmonie Municipale de Rumelange. Monsieur Mertz Christophe dirige cet orchestre.

Nos répétitions ont lieu chaque lundi à 19.45 heures dans notre salle de musique (1, rue du Parc à Rumelange).